Death in the Mirror NFT

 
Toto dílo je inspirované jedním z mých obrazů, který jsem vytvořil před pár lety. Zdigitalizoval jsem ho, animoval a přidal zvukové efekty. Původní dílo by vystaveno v Miláně, Itálii a toto je analýza a písemná kritická recenze od umělecké kurátorky Silvie Grassi:
 
“Pohledem do zrcadla můžeme obdivovat svou vnější postavu, ale je to také způsob, jak se dívat přímo do našich vlastních očí a protože oči jsou okna do duše, znamená to dívat se dovnitř, na naše vnitřní aspekty, navenek neviditelné. Zrcadlo nás staví před nás samotné a ukazuje nám vnější a vnitřní část naší bytosti, našeho těla a naší duše.
 
Totéž se děje, když pozorujeme díla umělců. Dílo je zrcadlem jeho duše, branou pro jeho hlubší já.
 
Mladý český výtvarník Misha Fryč nám svým dílem s názvem „Death in the Mirror“ ukazuje, co sám vidí v zrcadle: abstraktní a nedefinované obrysy obrazu smrti, který také symbolizuje vzdálenou budoucnost. Ale nebojí se, naopak se ho dotýká rukou. Dílo nás zavede do jeho reflexe a jeho velmi intimní a osobní myšlenky, která říká, že nežijeme věčně, a proto beze strachu z budoucnosti musíme co nejlépe využít každý okamžik, který je nám dán.
Jak vidíme ve zde prezentované práci, komunikativní síla a efektivita Mishových děl je dosažena díky schopnosti prolínat abstrakci s realismem tak, aby byl sjednocen sen se skutečností, fantazie s konkrétními událostmi, vnitřní myšlenky s prožitým životem. To vše v jeden celek.”