Death in the Mirror

Technika

Olejomalba na plátně

Rozměr

75×55 cm

Rok

2019

Cena

20.000,- (doprava zdarma)

Jednoho dne zemřeš.

 
 
Počkej, to není výhružka.
 
Je to připomínka.
 
Příliš často se totiž chováme, jako bychom byli nesmrtelní.
 
Představ si, že ses právě probudil v nemocnici a lékař ti řekl:
 
“Je mi to opravdu líto, ale zbývá Vám jen pár dní života.”
 
To není lehké slyšet.
 
Ale co bys nakonec udělal?
 
Žil bys dál stejným způsobem nebo….
 
Užíval si každý den naplno?
Dělal bys to, co jsi vždycky chtěl?
To, co je pro tebe nejdůležitější a s lidmi, které máš nejvíc rád?
 
Jak velký je rozdíl mezi tím, jak bys prožil své poslední dny, a tím, jak žiješ teď?
 
Naše vyhýbání se nepohodlí a strachu nás obírá o to nejlepší.
 
Zamysli se nad tím, až příště budeš chtít něco důležitého odložit na zítra.
 
Tenhle obraz ti nabídne novou perspektivu, abys mohl vidět své překážky jako malichernosti, kterými jsou.
 
Uvědom si, jak cenný je každý okamžik a co je pro tebe opravdu důležité.

Toto dílo bylo vystaveno v galerii M.A.D.S. Milano v rámci výstavy s názvem Dream Room – International Contemporary Art Exhibition.

Toto je analýza a kritická recenze, kterou napsala kurátorka umění Silvia Grassi:

“Zrcadlo slouží k pohledu do tváře a umělecké dílo k pohledu do duše.”

(cit.George Bernard Shaw)

Pohled do zrcadla je způsob, jak obdivovat svou vnější postavu, ale je to také jediný způsob, jak se dívat přímo do vlastních očí, a protože oči jsou oknem do duše, znamená to tedy nahlédnout dovnitř, reflektovat o našich vnitřních aspektech, které nejsou navenek vidět.

Zrcadlo nás staví před nás samotné, ukazuje nám vnější a vnitřní část naší bytosti, naše tělo a naši duši.

Totéž se děje, když pozorujeme díla umělce: dílo je zrcadlem jeho duše, branou k jeho hlubšímu já.

Mladý český umělec Misha Fryč nám svým dílem nazvaným “Smrt v zrcadle” ukazuje, co se mu odráží v zrcadle: abstraktní a neurčité kontury obrazu smrti, které také symbolizují vzdálenou budoucnost.

Ale nebojí se jí, naopak, dotýká se jí rukou.

Ve skutečnosti nás dílo zavádí do jeho úvah a jeho velmi intimní a osobní myšlenky: vědomí, že nežijeme věčně, a proto se nám bez obav z budoucnosti musí podařit co nejlépe využít každý okamžik, který je nám dán.

Jak vidíme na zde prezentovaných dílech, komunikační síla a účinnost Mishových prací spočívá ve schopnosti prolínat abstrakci s realismem, a spojit tak sen a realitu, fantazii a konkrétní události, vnitřní myšlenky a prožitý život v jeden celek.

Silvia Grassi
Art Curator at M.A.D.S. Milano